Z DALA OD ZGIEŁKU - KRAINA PTAKÓW I ŁOSI

Biebrzański Park Narodowy  to największy z parków narodowych w Polsce, jego powierzchnia wynosi 59 223 ha, w tym 1016 ha wód i 15 547 ha lasów. Został  utworzony 9 września 1993, gdy Biebrzański Park Krajobrazowy został przekształcony w Park Narodowy.

Znajduje się w województwie podlaskim, jego siedziba mieści się w Osowcu-Twierdzy – gmina Goniądz. Obejmuje dolinę Biebrzy począwszy od ujścia Niedźwiedzicy do Biebrzy, a skończywszy na ujściu Biebrzy do Narwi. Niemal cały bieg Biebrzy znajduje się na terenie parku (ok. 155 km ).

Obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego to zbiorowiska wodne, bagienne, torfowiskowe, z całym bogactwem flory i fauny, tereny te są unikatowe w skali Europy. Niezwykle wartościowa jest duża grupa zbiorowisk mechowiskowych, gdzie występują liczne gatunki rzadkie i reliktowe, takie jak brzoza niska, wierzba lapońska czy gnidosz królewski, które powoli zanikają w innych częściach kraju. Roślinność odznacza się tu olbrzymią różnorodnością (ponad 700 gat. roślin naczyniowych), wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków, takich jak np. storczyki, rosiczki, widłaki.

W  Parku występuje ponad 100 gatunków motyli większych. Są wśród nich gatunki prawnie chronione w Polsce oraz znajdujące się na Polskiej czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych. Występujące na Bagnach Biebrzańskich rzadkie w skali kraju i Europy gatunki motyli to np. z motyli dziennych: niepylak , modraszek bagniczek, modraszek arion, strzępotek hero czy z motyli nocnych: ogniwaczek Tajwanek, epirantek wiosenny, wątlak turzyczniak, paśnik tartuenek, wstęgówka bagienna.

W Dolinie Biebrzy odnotowano 271 gatunków ptaków, z czego około 180 znajduje tu miejsce lęgowe. W rejonie tym wyjątkowym gatunkiem w skali światowej jest wodniczka – drobny ptak wróblowaty zasiedlający otwarte tereny bagienne. Równie szczególnym w skali Europy jest występujący tu orlik grubodzioby, dubelt, uszatka błotna, rybitwa białoskrzydła.

Najbardziej spektakularny czas obserwacji ptaków to wiosna, gdzie wędrowne ptaki można spotkać na całym terenie Parku. Marzec to  wędrówki gęsi i łabędzi, w kwietniu pojawiają się siewkowce np. bataliony, brodźce śniade, kwokacze oraz kaczki świstun, płaskonosy, cyranki. Późną wiosną lub latem drzewostany mieszane zasiedlone są przez lęgowe dzięcioły białogrzbiete, dzięcioły średnie, dzięcioły zielonosiwe, muchołówki małe. Z punktów widokowych można zaobserwować orliki grubodziobe. W sezonie letnim pojawiają się  rycyki, krwawodzioby , pliszki cytrynowe czy bociany czarne. W czas jesienny gromadzą się tu skupiska noclegowe żurawi liczące setki ptaków, a wrześniem do odlotu zbierają się orliki krzykliwe i orliki grubodziobe a przylatują gęsi.

Miejsce to został wpisane na listę chronionych obszarów wodno-błotnych ( Konwencja Rasmar) mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego.

Biebrzańskiego Parku Narodowego to teren gdzie żyją również wilki, bobry, cietrzewie oraz łosie. Dla tych ostatnich park jest największą ostoją w Polsce. Ich liczebność wynosi tu około 400 sztuk. Cechą charakterystyczną łosi jest barwa sierści, która zależy od pory roku. W sezonie wiosenno – jesiennym barwa jest generalnie kolory rdzawobrązowego, zimą staje się ciemniejsza. W okresie grudnia i stycznia zwierzęta te zrzucają poroże, nowe wykształca się wiosną i wczesnym latem.

Do szczególnych atrakcyjnych miejsc turystycznych Biebrzańskiego Parku Narodowego należą:

Bagno Ławki , Obszar ochrony ścisłej Czerwone Bagno, Uroczysko Grzędy, Carska Droga, Goniądz – rynek, Twierdza Osowiec, Góra Strękowa nad Narwią.

Na terenie Parku wyznaczono liczne szlaki i ścieżki , o zróżnicowanej trudności, do skorzystania z których , powinno się odpowiednio przygotować. Pomocne mogą być gumowce, lornetka i mapa parku – wszystko zależy od tego jak głęboko zamierzasz zapuścić się w teren😊 Są tu: szlaki piesze, szlaki rowerowe ( przebiega tu fragment słynnego green velo), szlaki kajakowe, szlaki konne, ścieżki edukacyjne, ścieżki biegowe, które wykorzystywane są również do nordic walking, turystyki pieszej czy narciarstwa biegowego . Na trasach znajdują się przyrządy do ćwiczeń rozciągających oraz wiaty, jako miejsca odpoczynku. Wyznaczone trasy prowadzą zasadniczo przez tereny płaskie i są oznakowane, co sprzyja dobrej orientacji.

Biebrzański Park Narodowy pozwala wchodzić na większość szlaków z psem. Smycz musi jednak być nie dłuższa niż 1,5 m😊

 

Zapraszamy do kontaktu z nami 🙂

Happy Ticket

turystyka@happyticket.pl